Bun găsit dragi prieteni! Inelul antic de logodnă – poveste adevărată. Încep cu o mărturisire: sunt o romantică incurabilă! Posibil ca și fără mărturisirea mea să vă fi dat seama de acest lucru totuși, am simțit nevoia să punctez. Îmi plac poveștile  de iubire, vibrez cu fiecare emoție sau om care își spune povestea și o creionez în minte cu imagini de vis. Dar nu doar poveștile de iubire în sine le ador și le  crezând minunate, ci și bijuteriile care le pecetluiesc. Povestea mea de iubire este deosebită și atipică, unică (la fel ca mine), frumoasă, durabilă, însă inelul de logodnă are una memorabilă, de-a dreptul. Până și din acest punct de vedere, povestea mea este  … deosebită.

Inelul antic de logodnă – poveste adevărată

Iubesc bijuteriile unicat, speciale, feminine și romantice, care spun o poveste, care mă reprezintă. Dar cele mai interesante, pline de mister și energie, mi se par bijuteriile antice, de epocă, încărcate de istorie și mister.

Când am răspuns cererii în căsătorie, nu am primit un inel de logodnă obișnuit, din partea iubitului meu. Am purtat un inel de logodnă antic, a cărui poveste o veți afla chiar acum.

Bunica făcea parte dintr-o familie bună, înstărită, dar vremurile și viața au făcut ca la doar 13 ani să rămână fără mamă și fără casă. Tatăl și-a găsit în scurt timp pe cineva iar bunica a fost luată “fată în casă” de singurul ei frate. Căsătorit, ofițer de carieră, acesta a fost chemat să-și facă datoria pe câmpul de luptă. Înainte să plece, știind ce sentimente nutrește soția sa față de bunica, i-a strecurat acesteia, între puținele lucruri pe care le avea, câteva bijuterii. Printre cele câteva bijuterii, toată averea bunicii la acel moment, era un inel de logodnă deosebit, special, un model foarte frumos, lucrat manual. La scurt timp de la plecarea fratelui, bunica a fost dată afară din casa acestuia și nevoită să plece în lumea mare. Împreună cu tatăl său – părăsit de femeia cu care se recăsătorise – a plecat în România.

Inelul antic de logodnă – poveste adevărată

Aici, a început o viață nouă și l-a întâlnit pe bunicul, un tânăr tare chipeș și blând care a cucerit-o pe loc. Deși viața nu le-a fost ușoară, au reușit să treacă peste toate obstacolele și peste război, fără să vândă sau înstrăineze cele câteva bijuterii. Inelul acela însă a fost ca un talisman care le-a purtat noroc, i-a protejat și le-a dat putere. Bunica a început să-l poarte ca inel de logodnă când s-au căsătorit iar iubirea lor a rezistat în timp, peste 60 de ani.

În vremurile acelea, nu existau: website, magazin online sau fizic de bijuterii ori consilieri care să ajute la achiziționarea inelului de logodnă. Erai norocos dacă aveai o bijuterie de familie. Prin urmare, nu puteam avea un inel de logodnă decât dacă alesul meu avea în familia sa astfel de bijuterii.

Îmi amintesc că inelul bunicii m-a fascinat din prima clipă în care l-am văzut, înainte să-i știu povestea. Părea că mă atrage într-un mod misterios și benefic, că mi se potrivește. Visam ca atunci când îmi voi întâlni iubirea să port un inel de logodnă, ca cel al bunicii. Îmi imaginam că inelele antice de logodnă poartă cu ele amintirile și sentimentele multor generații și, cu siguranță ascund multe povești nescrise de iubire.

Inelul antic de logodnă – poveste adevărată

Momentul minunat, cel în care mi-am întâlnit marea iubire și am spus “DA”, a venit. Mă împăcasem cu gândul că nu voi avea un inel de logodnă. Verighetele erau singurele bijuterii pe care le puteam cumpăra la acea vreme, după ce intram în posesia certificatului de căsătorie.

Viața însă avea să-mi pregătească o surpriză formidabilă: chiar inelul de logodnă. Bunica mi-a făcut o bucurie de nedescris în ziua cununiei. Împreună cu bunicul au fost părtași la fericirea mea, surprinsă în imagini de un fotograf nuntă București și, mi-a dăruit inelul antic de logodnă.

Eram convinsă că nu se va despărți niciodată de inelul ei, iar eu nu eram singura nepoată, prin urmare, de ce aș fi visat vreodată la inelul special?  Și totuși, s-a întâmplat! Probabil, bunica simțea că îl iubeam, că rezona cu mine și povestea noastră. Sau, poate a știut că este o iubire adevărată, care va rezista în timp și a vrut să rămână pe “mâini bune”. Să descriu fericirea de atunci și de acum alături de iubirea mea, nu sunt cuvinte. Iar inelul antic, încă este bijuteria mea preferată.

Mi-a transmis mereu energie și siguranță. Cred cu tărie că există o legătură între inelul de logodnă și poveștile celui care îl poartă. Poveștile din spatele lor reprezintă adevărat izvor de istorie, legături cu  străbunii, sentimente și energie. Toate acestea și credința în iubire, în oameni, fac relația solidă, puternică, durabilă. Acum, există consilieri ai magazinelor. Aceștia pot da toate detaliile despre bijuteria dorită, pot ajuta la alegerea inelului (antic) de logodnă a cărui poveste să te reprezinte. La fel ca cel din povestea mea.

 

Până data viitoare, povești de iubire și bijuterii minunate!

UniquebyMM

Antique engagement rings – a true story

EN:

Hello my dear friends! Antique engagement rings – a true story. I begin with a confession: I am an incurable romantic! It is possible that even without my confession you would have noticed this, but I felt the need to point. I like love stories, I vibrate with every emotion or person who tell- us his story and draw it in my mind with dream images. But not only do the love stories themselves adore them, believing them wonderful, but also the jewels that seal them. My love story is special and atypical, unique (like me!), beautiful, durable, but the engagement ring had a memorable one. Even from this point of view, the story is special.

Antique engagement rings – a true story

I love unique, special, feminine and romantic jewelry, that tell a story,  represents me. But the most interesting, full of mystery and energy, seem to me the antique, vintage jewelry, loaded with history and mystery. When I answered the marriage request, I did not receive a regular engagement ring from my lover. I wore an antique engagement ring, whose story you will find out now.

My grandmother belonged to a good family, but time and life made her only 13 years old without a mother and home. His father soon found someone and was taken “girl in the house” by her only brother. He has married, career officer, he was summoned to do his duty on the battlefield. Before leaving, knowing his wife’s feelings towards his sister, he slipped her, among the few things, a few jewels. In the few jewelry, all the grandmother’s wealth at that time, was a special engagement ring, especially, a very beautiful handmade model. Shortly after her brother left, she was expelled and forced to leave the big world. Together with his father – left by the woman he had remarried with – they left in Romania.

Here, she started it a new life and met my grandfather, a handsome and gentle young man who conquered it right away. Although their lives were not easy, they managed to overcome all obstacles and the war, without selling or alienating the few jewels. That ring, however, was like a talisman that brought them luck, protected them and gave them power. Grandma started wearing it as an engagement ring when they got married and their love has withstood over 60 years.

Antique engagement rings – a true story

But in those times, there were no: website, online store or physical jewelry store or counselors to help purchase the engagement ring. We were lucky if we had a family jewelry. I knew could not have an engagement ring unless my chosen one had such jewelry in his family.

I remember my grandmother’s ring fascinated me from the first moment I saw him and before I knew his story. It seemed to attract me in a mysterious and beneficial way, that it suited me. I dreamed that when I would meet my love, I would wear an engagement ring like Grandma’s. I imagined that antique engagement rings carry with them the memories and feelings of many generations, and they certainly hide many unwritten love stories.

The wonderful moment, the one in which I met my great love and said “YES”, came. I was reconciled with the thought that I would not have an engagement ring. Wedding rings were the only jewelry I could buy after I got possession of the marriage certificate.

Antique engagement rings – a true story

But my life was going to prepare me for a formidable surprise: the engagement ring. My grandmother give me an indescribable joy the day of the wedding: she given me her antique engagement ring. I always thought she would never break up with her ring, and I wasn’t the only granddaughter. He probably felt that I loved that ring, that it resonated with me and our story, or maybe he knew it was true love, which will withstand time. I was happy and they are still with my love and the antique ring is still my favorite jewelry.

The ring always give me energy and security. I strongly believe that there is a connection between the engagement ring and the stories of the history wearer. The stories behind them are a true source of history, connections with ancestors, feelings and energy. All this and the believe in love, in people, make the relationship solid, strong. The counselors store advisers can give all the details about these, they can help in choosing the most appropriate one. The ancient engagement ring whose story represents you. Just like the one in my true story.

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0