Valentine’s day tips for single people. February is month of love and everywhere you give gifts and suggestions for Valentine’s Day. Love is worth celebrating every day, but sometimes we are caught in the whirlwind of life and forget completely. We forget about us, loved one and celebrations dedicated to love. Although some say that as I grow older my feelings of love decrease, my own experience gives me the right to believe the opposite. “Love has no age” – they are not just words, empty of substance. Love depends on the chemistry between two people, on the ability to open the heart, on love for simple, natural, beautiful. 

Lovers

Valentine’s day tips for single people

In this world of advanced technology, global issues, we forget to look around and see the one who gives us a smile, a flower, a book or sends a message. Simplifyng, we neglect the signals sent by those who love us, who care about us. I know, time is cruel! Same time, it’s precious and we must be appreciated and used maximum. Many people are alone for various reasons. Loneliness is just as dumb, ugly and painful like a disease. Can do something to get out of this deadlock and find someone good? Yes!

Looking back – until met my soul mate – mistrust, disappointments suffered, had caused me to close like a shell. Emotivity, distrust, shyness they were at home, so it was hard to find myself. I would use free dating sites , but then it wasn’t and I managed, because love wins al(most) the time. How does it succeed? Of course, with help of those seeking love, love people and last but not least, love each other.

Magic recipes or secrets? there not exist, but can be some tips from those who have similar experiences. Here are some ideas that can help you spend Valentine’s Day.

Marriage proposal

Valentine’s day tips for single people

First, do not let yourself be in despair and do not isolate yourself in the house with piles of favorite sweets and delights. Don’t even take refuge in shopping sessions doing your own Valentine’s Day. You’re right, nothing wrong giving you the most desirable gifts, especially since you have worked hard and deserve it. But the lack of the right person, which match me happy cannot be filled by all gifts in the world. Even if love floats in the air and wherever you go you are greeted with hearts, love messages, advertisements, roses.

Find out if you love yourself, you are reconciled to yourself, if you are not bitter against yourself. Then, open your heart and be ready to receive what you dream of, exactly what it would be like for you as feelings and being. Look around or access your friends’ lists, your hobby groups. Don’t you have a sign(s) that you set aside or ignored? Get out of the carapace, look for your friends, access dedicated sites and do something you don’t normally do. Go to a movie,  restaurant/club, whatever you enjoy or cool your head. Life is Beautiful! Live-it!

 

Ziua îndrăgostiților – trucuri pentru persoane singure

Bun găsit prieteni! Ziua îndrăgostiților – trucuri pentru persoane singure. Februarie este luna iubirii și peste tot dai de oferte și sugestii de cadouri pentru ziua îndrăgostiților. Adevărul este că iubirea merită sărbătorită în fiecare zi, uneori însă suntem prinși în vârtejul vieții și uităm complet. Uităm de noi, de persoana iubită și de sărbătorile dedicate iubirii. Deși unii spun că odată cu vârsta sentimentele de iubire scad în intensitate, propria experiență îmi dă dreptul să cred contrariul. “Iubirea nu are vârstă” – nu sunt doar niște cuvinte, golite de substanță, o lozincă. Dragilor, iubirea depinde de chimia dintre doi oameni, de capacitatea de deschidere a inimii, de dragostea pentru simplu, natural, frumos.

În lumea aceasta a tehnologiei avansate, a problemelor globale, uităm să privim în jur și să-l vedem pe cel care ne oferă un zâmbet, o floare, o carte sau trimite un mesaj. Într-un cuvânt: neglijăm semnalele trimise de cei care ne iubesc, cărora le pasă de noi. Știu, timpul este crud! Totodată, este prețios și pentru asta trebuie apreciat și folosit la maximum. Mulți oameni, din diverse motive, sunt singuri. Iar singurătatea este la fel de găunoasă, urâtă și dureroasă ca o boală. Există ieșire din acest impas, pot face ceva pentru a reuși să-și găsească pe cineva potrivit? Bineînțeles!

Gândindu-mă bine – până să-mi întâlnesc sufletul pereche-, neîncrederea, decepțiile suferite, mă făcuseră să mă închid ca într-o carapace. Emotivitatea, neîncrederea, timiditatea erau la ele acasă, prin urmare mi – a fost greu să mă deschid. Mi-ar fi prins tare bine unul dintre site-urile gratuite de întâlniri dar, m-am descurcat pentru că iubirea învinge de cele mai multe ori. Cum reușește? Evident, cu ajutorul nostru, cei care căutăm iubirea, cei care iubim oamenii și nu în ultimul rând, ne iubim.

Ziua îndrăgostiților – trucuri pentru persoane singure

Rețete magice, secrete? nu există, dar câteva sfaturi din partea celor care au experiențe asemănătoare, pot ajuta. Iată câteva idei care vă pot ajuta să petreceți Ziua îndrăgostiților.

În primul rând, nu vă lăsați cuprinși de disperare și nu vă izolați în casă cu mormane de dulciuri și delicii preferate. Și, nici nu vă refugiați în sesiuni de cumpărături făcând pe propriul Valentine. Aveți dreptate, nu este nimic rău în a vă dărui cele mai dorite cadouri,  mai ales că ați muncit enorm și meritați. Dar, lipsa omului potrivit, care vă poate face fericit, nu poate fi umplută de toate cadourile din lume. Chiar dacă iubirea plutește în aer și,
access dedicated sitesoriunde mergi  ești întâmpinat de inimioare, mesaje de iubire, reclame și trandafiri.

Află dacă te iubești pe tine, ești împăcat cu tine, dacă nu ești cumva înverșunat împotriva ta. Apoi, deschide-ți inima și fii gata să primești ceea ce visezi, exact ceea ce te-ar întregi pe tine ca sentimente și ființă. Uită-te în jur sau accesează listele de prieteni, grupurile tale de hobby. Nu cumva ai un semn(al) pe care l-ai dat deoparte sau l-ai ignorat? Ieși din carapace, caută-ți prieteni/prietenele, accesează site-uri dedicate și fă ceva ce nu faci în mod obișnuit. Mergi la un film, la un restaurant/club, etc. orice îți face plăcere sau îți trece prin cap. Viața este frumoasă! Iubește, lasă-te iubit!

Până data viitoare, sărbătoriți iubirea când simțiți, așa cum simțiți!

 

UniquebyMM

 

Dacă v-a plăcut povestea, ai poftiți! Nu uitați să share-uiți!

Share and Enjoy !

0Shares
0 0