Bun găsit prieteni! Sănătate orală cu Black Oil Mouthwash. Sănătatea ne preocupă pe toți și asta este cât se poate de normal iar pentru un organism sănătos este necesară o igienă corectă. Gura este unul dintre organele unde își  găsesc locul cele mai multe bacterii, de unde și expresia “poarta de intrare a microbilor”. Din acest motiv avem nevoie de o igienă atentă și corectă a cavității bucale. Cine nu-și dorește un zâmbet de nota 10 și o respirație proaspătă? Știu deja răspunsul! :) Articolul este disponibil în limba română și engleză.

Hello my friends! Oral health with Black Oil Mouthwash. Health concerns us all and this is as normal as possible and for a healthy body proper hygiene is required. The mouth is one of the organs in which most bacteria find their place, hence the name “gateway of microbes”. For this reason we need careful and correct oral hygiene. Who doesn’t want a note 10 smile and a fresh breath? I know the answer! :)

 

trio 5 Sănătate orală cu Black Oil Mouthwash/Oral health with Black Oil Mouthwash

Sănătate orală cu Black Oil Mouthwash

Spălatul pe dinți de cel puțin 2 ori pe zi (recomandarea este după fiecare masă) nu este suficient. Vizita la medicul stomatolog pentru controlul stării sănătății dinților, folosirea aței dentare, pastilele masticabile, etc. sunt alte metode care vin să completeze lista lucrurilor obligatorii de făcut.

Mai este însă o metodă la îndemână și eficienta și anume folosirea apei de gură. Bineînțeles, dacă alegerea acesteia este una bună și corectă. Știați că există o apă de gură cu ulei negru? Vă invit să răspundeți în comentarii dar până atunci, să vedem împreună despre ce este vorba.

Cu puțină documentare am aflat că uleiul este folosit încă de acum 5. 000 de ani în tradiția Ayurveda. Conform documentelor din antichitate, uleiul  era folosit în detoxifierea gurii și a corpului dar și vindecarea a peste 30 de boli sistemice.

Uleiurile sunt întrebuințate și în zilele noastre, în combinații cu diverse ingrediente sau ca atare. Folosite pentru o piele mai frumoasă sau un păr sănătos, chiar și în întreținerea danturii și în igiena orală.

group orange Sănătate orală cu Black Oil Mouthwash/Oral health with Black Oil Mouthwash

Sănătate orală cu Black Oil Mouthwash

Desigur, să ții ulei în gură nu este chiar o plăcere, asta o știm cu toții. În aceste condiții, câți dintre noi s-ar înghesui să cumpere și să folosească apa de gură cu ulei? Răspunsul este evident: aproape nimeni. Din acest motiv s-a lucrat la îmbunătățirea compoziție, prin adăugarea elementelor care să facă uleiul plăcut și ușor de folosit. Rezultatul obținut: Black Oil Mouthwash.

Black Oil Mouthwash este un produs obținut prin perfecționarea formulei, reușind să o păstreze cât mai aproape de principiile antice. Secretul stă în adăugarea elementelor simple ca xylitol și pulberea de cărbune activat..

Cărbunele activ are rolul de a lega compușii organici, acționând asemeni unor bureți mici, fără a lăsa urme sau pete pe dinți.  Împreună cu celelalte ingrediente: ulei de nucă de cocos, ulei de susan, ulei de avocado, și uleiuri esențiale organice,  elimină toxinele și împrospătează respirația.

Datorită uleiurilor esențiale, beneficiile anti-microbiene se amplifică mulțumită procesului de extragere a uleiului cu Black Oil Mouthwash. Se realizează manual, în loturi mici, create special pentru cei care prețuiesc și respectă ritualul de îngrijire dentare.

group peppermint Sănătate orală cu Black Oil Mouthwash/Oral health with Black Oil Mouthwash

Beneficiile apei de gură cu ulei:

 • Uleiul descompune biofilmul care înglobează bacteriile care duc la distrugerea lor
 • Acizii grași din uleiuri sunt responsabili de distrugerea radicalilor liberi.
 • Uleiul dizolvă fără efort rășina pe bază de ulei și petele de gudron lăsate pe dinți.
 • Calmează și vindecă țesutul mucoase moi din gură.

Avantajele puternice ale extragerii uleiului cu Xylitol

 • Ameliorează gingivita, sângerarea gingiilor
 • Scade pH-ul salivei și creează un mediu alcalin
 • Reduce bacteriile cauzatoare de degradare
 • Împiedică formarea și depunerea plăcii bacteriene pe dinți
 • Favorizează remineralizarea dinților
 • Calmează gura uscată cronică
 • Elimină respirația grea ​​cronică și bacteriile care o provoacă

Sănătate orală cu Black Oil Mouthwash

Apa de gură Black Oil Mouthwash este disponibilă în 3 variante: apa de gură cu ulei de mentă, portocală și arbore de ceai.

Black Oil Mouthwash Peppermint. Cu mirosul predominant de mentă proaspătă, apa de gură cu ulei încântă simțurile și spiritul și lasă gura curată și revigorată.

Black Oil Mouthwash Orange Spice este un reușit amestec captivant de uleiuri esențiale, transformându-l într-un produs foarte interesant și atrăgător. Portocala și scris scorțișoara sunt cele care se simt mai întâi, urmate subtil de rădăcina de ghimbir și cuișoare. Explozia de arome răcoritoare va cuceri cu siguranță pe iubitorii de senzații. Deși iubesc menta, varianta Orange Spice ar fi preferata mea.

Black Oil Mouthwash Tea Tree Spearmint este a treia variantă. Sincer, nu cunosc gustul uleiului de arbore de ceai. Se pare că uleiul de arbore de ceai este renumit pentru combaterea infecțiilor dentare, bolile gingivale, dar și pentru gustul său foarte puternic. Formula apei de gură nu reușește să ascundă aroma adevărată dar o domolește cu ajutorul aromelor reci și dulci. Cred că mi-ar plăcea varianta aceasta cu amestecul său vindecător și revigorator.

Cu alte cuvinte, mi-ar plăcea să le testez pe toate. Va trebui să le comand pe Amazon pentru a alege o singura variantă. Voi ce ați alege? 

Până data viitoare, alegeți sănătatea!

UniquebyMM

group tea tree 1 Sănătate orală cu Black Oil Mouthwash/Oral health with Black Oil Mouthwash

EN: Oral health with Black Oil Mouthwash

Brushing your teeth at least 2 times a day (the recommendation is after each meal) is not enough. Visit to the dentist to check the health of the teeth, use of dental floss, masticable pills, etc. there are other methods that come to complete the list of mandatory things to do.

But there is still a handy and efficient method, namely the use of mouth water. Of course, if her choice is good and fair. Did you know that there is a mouth water with black oil? I invite you to reply in the comments but until then, let’s see together what it is.

With little documentation, I learned that the oil has been used for 5,000 years in Ayurveda tradition. According to ancient documents, the oil was used to detoxify the mouth and body but also to cure over 30 systemic diseases.

Oils are used today, in combination with various ingredients or as such. Used for more beautiful skin or healthy hair, even in tooth maintenance and oral hygiene.

Oral health with Black Oil Mouthwash

Of course, keeping oil in your mouth is not really a pleasure, that’s what we all know. Under these circumstances, how many of us would cram into buying and using oil mouthwater? The answer is: almost nobody. For this reason, we worked to improve the composition, by adding elements that make the oil pleasant and easy to use. The result: Black Oil Mouthwash.

Black Oil Mouthwash is a product obtained by perfecting the formula, managing to keep it as close to the ancient principles. The secret lies in adding simple elements like xylitol and activated charcoal powder.

Active charcoal has the role of binding organic compounds, acting like small sponges, leaving no marks or stains on the teeth. Along with the other ingredients: coconut oil, sesame oil, avocado oil, and organic essential oils remove toxins and freshen your breath. Due to the essential oils, the anti-microbial benefits are amplified thanks to the oil pulling with Black Oil Mouthwash. It is handmade created, in small batches, created especially for those who value and respect the ritual of dental care.

Benefits of mouth water with oil:

 • The oil breaks down the biofilm, which encompasses the bacteria that lead to their destruction
 • Fatty acids in oils are responsible for destroying free radicals.
 • The oil effortlessly dissolves the oil-based resin and tar stains left on the teeth.
 • It soothes and heals the soft mucous tissue of the mouth.

The powerful benefits of extracting oil with Xylitol

 • Relieves gingivitis, bleeding gums
 • It lowers the pH of the saliva and creates an 
 • alkaline environment
 • Reduces bacteria causing degradation
 • Prevents the formation and deposit of bacterial plaque on the teeth
 • It favors tooth remineralization
 • Relieves chronic dry mouth
 • It eliminates chronic heavy breathing and the bacteria that cause it

Oral health with Black Oil Mouthwash

Mouthwash Black Oil Mouthwash is available in 3 variants: Mint, Orange Mouthwash and Tea Tree Mouthwash.

Black Oil Mouthwash Peppermint. With the predominant odor of fresh linkul unicmint, the mouth-water with oil delights the senses and spirit and leaves the mouth clean and invigorated.

Black Oil Mouthwash Orange Spice is a successful additive blend of essential oils, making it a very interesting and attractive product. Orange and cinnamon are the ones that feel first, followed subtly by the ginger root and cloves. The explosion of refreshing flavors will surely conquer lovers of sensations. Although I love mint, the Orange Spice is my favorite.

Black Oil Mouthwash Tea Tree Spearmint is the third option. Honestly, I do not know the taste of tea tree oil. It seems that tea tree oil is famous for combating dental infections, gingival diseases, but also for its very strong taste. The mouthwatering formula does not manage to hide the true flavor but it does so with the help of cold and sweet aromas. I think I would do this with his healing and invigorating mix.

Another words, I would love to test them all. I will order it on Amazon to choose a single version. What would you choose?

 

Articol Get Blogged

Dacă vrei să scrii și să câștigi, accesează linkul unic.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0